นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นเราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เท่านั้น 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของคุณตามความจำเป็น 2) ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้จนกว่ากฎหมายกำหนดหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม คุณไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องลงชื่อผู้ใช้ คุณจะเรียกดูแบบไม่ระบุชื่อและเราจะไม่สามารถระบุตัวคุณได้